Cookies

FAQ omkring cookies:

Hvad er cookies?
En cookie er en lille datafil websites gemmer på din computer, for at de kan genkende computeren næste gang du besøger websitet. En cookie er passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Kan cookies udspionere min computer?
Nej. Cookies udsætter ikke din computer for sikkerhedsrisici. Cookies er ikke aktive programmer. De udspionerer ikke filer på computeren og er heller ikke i stand til at sprede virus eller anden skadelig software.

Hvorfor lægger websites overhovedet cookies ind?
Der er mange grunde til at lægge cookies ind. Lige fra muligheden for at logge ind automatisk, over forenkling af netkøb til optimering af internetsider for eksempel ved, at et tilbud tilpasses en brugers særlige behov. Cookies kan hjælpe udbyderne med, at deres tilbud og annoncer løbende målrettes til brugernes behov og interesser.

Hvilken nytte har jeg af cookies?
Først og fremmest øges brugervenlighed og annoncers relevans gennem cookies. Uden cookies skulle man undvære mange funktioner og faste indstillinger af brugerpræferencer, som f.eks. hvilket sprog du gerne vil have hjemmesiden på.

Hvad sker der, hvis jeg spærrer cookies
Mange internetsider anbringer cookies for at gøre deres tilbud mere brugervenlige: for eksempel en indkøbskurv i en net butik eller visning af reklamer for en bestemt målgruppe. Hvis man spærrer for cookies, risikerer man at begrænse eller besværliggøre brug af visse sites, og oftere at modtage de samme irrelevante annoncer igen og igen.

Kan man kontrollere cookies?
Man kan indstille alle browsere til, at cookies kun accepteres på opfordring. Man kan også udelukkende acceptere cookies fra servere, man lige har besøgt. Alle browsere indeholder funktioner, som muliggør selektiv sletning af cookies. Accept af cookies kan også slås fra generelt, men så må man tage højde for, at der sker begrænsninger i brugervenligheden ved onlinetilbud.

Hvilke typer cookies findes der?
Principielt findes der to typer cookies, dels de såkaldte ”browser cookies” (eller "HTLM cookies"), dels de såkaldte ”flash cookies”. Bemærk at der på dette site generelt hentydes til browser cookies, med mindre der er anvendt betegnelsen "flash cookies". Både databeskyttelsesregler og de nedenfor beskrevne funktioner er ens for begge typer.

Hvad gemmer cookies?
Cookies kan gemme tekst op til 4 KByte, hvilket ca. svarer til hvad der kan stå på en A4-side. De indeholder typisk:
Navnet på den server, der har gemt cookien (og som er den eneste server, der kan læse den igen).
Cookiens levetid. En ID-værdi – normalt en tilfældigt genereret entydigt kode, der bruges til at genkende browseren, når brugeren vender tilbage til sitet eller navigerer mellem sider på sitet.

Indeholder cookies persondata?
Nej, cookies fra seriøse udbydere indeholder aldrig persondata. Det ville være ulogisk at gemme personlige oplysninger i en cookie. Sitet, der registrer personlige oplysninger, vil typisk gemme et ID i en cookie, der kan anvendes til at identificere dine data på websitets databaser. Bemærk: Det er kun i specielle former for brug som for eksempel i en online bank, og efter udtrykkeligt samtykke fra din side, at det det er tilladt af gemme personrelaterede eller personidentificerende data. I de tilfælde skal udbyderen overholde gældende databeskyttelseslove. Brugere skal være informeret om oplagringen af personidentificerende informationer og om formålet med oplagringen. I de fleste andre former for brug indeholder cookies kun en generel browsergenkendelse eller er knyttet til anonyme data som for eksempel produktgrupper.

Hvor længe lever cookies?
Cookiens levetid kan variere efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookie forsvinder så snart du lukker browservinduet, andre kan eksistere i flere år. Mange udbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik og indholdsrelaterede cookies. Levetiden på de opt-out / fravalgs-cookies, der bliver sat på dette site, er dog helt oppe på 10 år. Men det forudsætter naturligvis, at du ikke selv sletter dem i mellemtiden. Bemærk at levetiden forlænges efter hvert besøg, så det er f.eks. 24 måneder fra sidst, at du har besøgt et website, at cookies opbevares på din computer. Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer.

Hvad er tredieparts cookies?
Hvis du gået ind på en hjemmeside, er det muligt, at dele af indholdet er stammer fra en anden udbyder (for eksempel bannere annoncer, nyhedsbokse eller lign.) Denne "underleverandør" af indhold kan gemme sine egne cookies, der kaldes tredieparts cookies. Trediepart cookies er underlagt samme regler, som alle andre typer cookies.

Fyldes min harddisk?
Cookies er små tekstfiler, de fylder næsten ingenting og udgør ikke noget pladsmæssigt problem.

Læs vejledning om her bekendtgørelsen;

http://erhvervsstyrelsen.dk/file/254079/vejledning-cookiebekendtgorelse.pdf

 

 

 

 

 

Pigespils retnings linjer omkring Cookies

1. Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Wp Web Solution
6700 Esbjerg
Email: contact@pigespil.dk

 

2. Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

 

2.1 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

 

2.2 Sådan sletter du cookies

Se vejledninger her:

Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/da-DK/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies

http://support.mozilla.org/da/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored?redirectlocale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=da_DK&locale=da_DK

http://my.opera.com/community/forums/search.dml?term=cookies

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=da_DK

http://timeread.hubpages.com/hub/How-to-delete-internet-cookies-on-your-Droid-or-any-Android-device

http://www.wingadgetnews.com/delete-internet-cookies-cache-browsing-history-windows-phone-7/

 

 

2.3 Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem.

 

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

 

2.5 Gemius (trafikmåling)
Websites anvender cookies fra Gemius, der registrerer internetbrug på markedsniveau og på tværs af forskellige websites. Målingen overholder al lovgivning på området herunder persondataloven, ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice, og videregiver ikke oplysninger om de enkelte personers internetadfærd men kun i samlet form.

Gemius registrerer ikke personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil, hvilket sker i forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaer.

 

2.6 Google Analytics (trafikmåling)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Husk du kan også fravælge cookies fra Google Analytics.

 

 

2.7 Annoncenetværk

Websitet anvender følgende annoncenetværk:

Det er muligt at fravælge, at du indgår i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk.

 

3. Brug af personoplysninger
Person oplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. 

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

 

3.1 Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Pigespil.dk, skal du rette henvendelse på contact@pigespil.dk

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

3.2 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

 

FAQ About Cookies in English:

 


What are cookies?
A cookie is a small data file websites store on your computer in order to recognize your computer the next time you visit the site. A cookie is passive file and can not spread computer viruses or other harmful programs.
Can cookies spy on my computer?
No. Cookies does not expose your computer to security risks. Cookies are not active programs. They not spying files on your computer, nor is it able to spread viruses or other malicious software.
 

Why do websites all cookies in?

There are many reasons for putting cookies into. From the ability to log on automatically, over-simplification of online purchase to optimize web pages for example, that an offer adapted to a user's specific needs. Cookies can help providers with their promotions and ads ongoing targeted to users' needs and interests.
 

What use have got of cookies?

First and foremost, increased usability and ad relevance through cookies. Without cookies you had to do without many features and preset user preferences, such as. which language you would like the website on.


What happens if I block cookies
Many internet sites placing cookies to make their offerings more user-friendly: for example, a shopping cart in a net store or display advertising to a specific audience. If you block cookies, you risk to limit or restrict the use of certain sites, and more often to receive the same irrelevant ads over and over again.


 

Can you verify cookies?
You can set all browsers that cookies only be accepted upon request. You can also only accept cookies from servers, you just visited. All browsers include features that allow selective deletion of cookies. Accepting cookies can be switched off in general, but one must take into account that there is limitations in the usability of online deals.


What types of cookies are there?
Basically there are two types of cookies, and the so-called "browser cookies" (or "Htlm cookies") and the so-called "flash cookies". Please note that this site generally alluded to browser cookies, unless used as "flash cookies". Both data protection rules and the operations described below are the same for both types.


What saves cookies?
Cookies can store text up to 4 Kbytes, which is approx. similar to what can be on one A4 page.

 

They typically include:
The name of the server that stored the cookie (which is the only server that can read it again).
Cookie's lifetime. An ID value - usually a randomly generated unique code used to recognize the browser when the user returns to the site or navigate between pages on the site.
Contains cookies personal data?
No, cookies from serious providers never contain personal data. It would be illogical to store personal information in a cookie. The site that keeps personal information will typically save an ID in a cookie that can be used to identify your data on the website's databases. Note: It is only in special uses such as in an online bank, and after explicit consent from you that it is authorized by store personal or personally identifiable data. In case the seller comply with applicable data protection laws. Users should be informed about the storage of personally identifiable information and the purpose of storage. In most other uses cookies contain only a general browser recognition or linked to anonymous data such as product groups.


How long do cookies?
Cookie's lifetime may vary depending on what the individual providers have put them. Some cookie disappears after you close the browser window, others may exist for several years. Many providers typically use 12 or 24-month life of their advertising, statistics and content-related cookies. The lifetime of the opt-out / opt-out cookies that will be put on this site, however, is as high as 10 years. But this assumes of course that you do not delete them in the meantime. Please note that the lifetime extended after each visit, so it is such. 24 months from the end that you have visited a website that cookies stored on your computer. You can at any time to delete cookies on your computer.


What third-party cookies?
If you walked into a web site, it is possible that parts of the content is derived from another provider (for example, banners ads, news boxes, etc..) This "subcontractor" of content can store its own cookies, called third-party cookies. Third party cookies are subject to the same rules as all other types of cookies.


Filled my hard drive?
Cookies are small text files that they take up almost nothing and does not constitute any space problem.